A szövetkezetet (alapításkor: földmûvesszövetkezet) 1945. december 7-én alapította 47      földmûves 253 üzletrész jegyzésével, az alapító tõke 890.800 pengõt tett ki.
 A kezdeti években a földmûvesszövetkezet a földek megmûveléséhez nyújtott segítséget:
 mezõgazdasági gépek kölcsönzésével, vetõmag biztosításával, a termelés szervezésével és a    megtermelt termékek értékesítésében volt szerepe.
 A szövetkezet megjelenése a kereskedelem területén kezdetben jelentéktelen volt , 1952-ig évrõl-évre egy-egy boltot sikerült megnyitni, hiszen ebben az idõben a magánkereskedelem 
volt jellemzõ.
 1963-ban a csabacsûdi, 1975-ben pedig a békésszentandrási szövetkezet beolvadása történt
meg.Az 1968. évtõl új fejezet kezdõdött a szövetkezetek életében, ekkor került sor a név- 
változásra, a földmûvesszövetkezet megnevezést felváltotta az áfész (általános fogyasztás és
értékesítõ szövetkezet).
 A több mint 50 éves mûködés során a tevékenység szerkezete változásokon ment keresztül.  Napjainkban az áfész fõ tevékenysége a kiskereskedelem, ezen belül kiemelt szerepe van az élelmiszer kereskedelemnek 
 A 30 kiskereskedelmi egységbõl 10 üzlet kapcsolódott az országos szinten kialakított COOP üzletlánchoz.

 A szövetkezetnek az alábbi településeken mûködnek üzletei:

Szarvas            Kossuth u. 64.         /66/312-524
Békésszentandrás Fõ u. 37.                 /66/313-275
Csabacsûd Szabadság u. 53.     /66/313-726
Csorvás Rákóczi u. 14.         /66/258-008
Gádoros Kossuth u. 14.         /68/490-026
Kardos Csabai út 53.           /66/388-203
Nagyszénás Március 15. tér 2.    /68/443-022
Örménykút Dózsa Gy. u. 37.      /66/293-044
Tótkomlós Széchenyi u.2 .         /68/385-158
Újkígyós -

 


Bõdi Jánosné
 igazgató 

email: afesz@szarvas.hu


 
 
 
szerkesztette: Szarvasi Általános Informatikai Kft.
1999.10.25.