SZLOVÁK TÁJHÁZ - SZARVAS

Szarvas

A város török utáni újratelepítése 1722 - ben kezdődött meg. A telepítési felhívásra Gömör, Árva, Trencsény megyékből szlovákok költöztek le ide és a korábban benépesült Békéscsabáról is áttelepült néhány szlovák család.

A különböző vidékekről származó lakosság itt vált viszonylag rövid idő alatt egységessé. Anyanyelvüket az öregek a mai napig megőrizték, műveltségükre azonban hatott a környező népi műveltség. A kulturális befogadás természetes folyamatát nagymértékben segítette és siettette Tessedik Sámuel munkássága. Reformjai a gazdálkodás célszerűbbé tételétől a szövés - fonás fellendítéséig az egész paraszti életre kiterjedtek, ezért Szarvas népi kultúrája sok vonásban eltér a környező szlovák lakosságétól.

Az épület

A tájház épülete az oromzaton található évszám szerint 1885 - ben épült. A tulajdonos Gajdos család ebben az időben a jómódú szarvasiak közé tartozott, földjük és tanyájuk volt a Sirató nevű határrészen.

Az épület a múlt század végi gazdaházak tipikus példája. E házak, köztük a Gajdos ház is, vályogtéglából épültek, tetőszerkezetük a Körösön leúsztatott fából készült és általában náddal fedték őket.

Az ilyen házak szoba-konyha-szoba-belső kamra- elrendezéssel épültek, utcai homlokzatuk meglehetősen széles, mert nemcsak az első szoba, hanem a széles tornác is e homlokzat mögött rejtőzik.

A Gajdos ház udvarán külön épült istálló is állt, ide kötötték a lovakat mikor hét végére, de piaci napokon gyakran hét közben is bejöttek a tanyáról.

Az első és hátsó szoba a pitvarból nyílik, ezt egy bolthajtás választja el a konyha hátsó részétől. A konyha hátsó része felett magasodik a szabadkémény és itt állnak körben a fal mellett a padkák. A szarvasi gazdaházakban a belső kamra mindig a második szobából nyílik, a külső pedig a tornácról.

A házon építése óta sokat alakítottak. Az épületet az 1900 körüli állapotnak megfelelően állították vissza. A szabadkéményt, a konyhai padkákat, az első szobában a kemencét, már évtizedekkel ezelőtt lebontották, ezért ezeket rekonstruálni kellett. A szobákra visszakerültek az eredeti ablakok és a tornác is visszanyerte korábbi képét a faoszlopokkal és a tégla burkolattal.

A berendezés

A szarvasi gazdaházaknál az első szobát általában nem használták, ez volt a tisztaszoba. A hátsó szobát lakták és innen nyílt a belső kamra. A belső kamrában a közvetlen fogyasztásra szánt élelmiszert tartották. A hátsó kamra a szemestermény tárolására szolgált és itt álltak a használaton kívüli gazdasági eszközök.

A tájház berendezése ezt a használatot mutatja. Az első szoba bútorai rangosabbak, különösen figyelemre méltók az ágyak és a karospad. A szarvasi bútorok kevésbé díszesek, mint a szlovák lakosság bútorai.

A konyha hátsó részébe nyílik a két kemence szája. Az egyik hátsó sarokban található meg a "kutka”. Ide kotorták a kemencéből a parazsat és ezen főztek vasháromlábra állított cserépfazékban.

A hátsó szoba berendezése, mivel ez volt a lakószoba, kevéssé díszes. A szövőszéket is itt állították fel. A belső kamra az élelmiszerek tárolására szolgált, itt állt a szalonna, füstölt húsnemű, liszt, ide rakták azokat a konyhai eszközöket, amelyekre nem volt minden nap szükség.

A külső kamrában elsősorban a szemesterményeket tárolták. Itt állt a nagyméretű hombár, és a különféle gazdasági eszközök. A tanyáról bejövet a gazda legényfiai a külső kamrában öltöztek át, ezért itt álltak a subák és mindennapi ruhadarabok.

A belső kamrában az eredeti festés látható. A többi helységben ennek csak nyomait sikerült feltárni. Szarvason a virágos mennyezet és a falfestés a múlt század végén kezdett elterjedni. A tájházban az eredi festést állították vissza.

A berendezésből külön ki kell emelni a textíliákat. Szarvason a hímzett és szövött textíliáknak szinte minden változata megtalálható. A motivumkészletet nagymértékben gazdagította az, hogy Tessedik Sámuel a szarvasi kézműipar fellndítésére máshonnan szövő és hímző asszonyokat hozatott. Hatásukra sajátos ötvözete alakult ki a textilmotívumoknak, amelyet jól szemléltet a tájház anyaga is.

Balassa M. Iván

Tájház címe: 5540 Szarvas, Hoffmann János u. 1.
Telefon: 66/312-492

Nyitvatartási (április 1. -október 31 -ig): kedd- vasárnap 13 órától 17 óráig

Csoportos látogatás esetén bármikor.

Bejelentkezés a 66/214-689 vagy 20/228-8809-es telefonszámon.

A Szlovák Tájház fenntartója a Szirén Ruházati Szövetkezet.

Lap eleje