Szarvastól 5 kilométerre Észak-Nyugatra lévô település, Békésszentandrás. A község a 44-es fôközlekedési úton Budapest felôl érkezve Békés megye kapuja. Békésszentandrás és környéke már évezredek óta lakott falu, ami kedvezô fekvésének köszönhetô. A Körös folyó menedéket és megélhetést adott az itt letelepedett lakosságnak. Az ipartelepülés idôszakában talán a vasút hiányának köszönhetô, hogy ez a környék megmaradt a jelenlegi formájában, és így lehetôséget adott az idegenforgalom kialakítására.
   A Körösök szabályozásával a folyóvíz távolabbra került a falutól, így a település arculata sokat változott. 1942-ben avatták a duzzasztómûvet, amely a falutól északra épült a Hármas-Körösön. A duzzasztó tette lehetôvé, hogy a települést átszelô szeszélyes folyó kacskaringós része szabályozható, csendes vizzé változott.