Chován Kálmán (Szarvas, 1852. jan. 18. – Bp., 1928. márc. 16.):

A szarvasi születésű, kiváló zongorapedagógus zeneművészeti téren öregbítette szülôvárosa hírnevét. Kezdetben Szarvason apjától tanul zenét, aki kiváló egyházi orgonista és énekkarvezetô volt. Énekkari műveket is komponált. Majd Bécsbe került. Itt 1876-ban fejezi be zeneakadémiai tanulmányait. A nagy reményekre jogosító ifjú zeneművészt Bécsben marasztalják. 1876-tól Bécsben a Horak-féle zeneiskola tanára. 1889-1916 között Erkel Ferenc utódaként a Zeneakadémia tanára (1891-től a zongoratanárképző vezetője). Zongoraművei közül a pedagógiai jellegűek maradandó értéket képviselnek. Itthoni tartózkodása alatt bensôséges kapcsolatot tart fenn Benka Gyulával. Egyik legszebb kompozícióját, a ,,Pusztai képek''-et hálából neki, egykori kedves tanárának ajánlja. Emléktáblája a múzeum falán látható, nevét a zeneiskola viseli.

Vissza