Csabacsüd, Békés megye egyik legszebben gondozott községe Szarvastól Dél-Keletre a 44-es fôút mentén található. Nevének eredetére vonatkozóan, mint azt a település címere is igyekszik bizonyítani, erôsen tartja magát az avar eredetû Kaba elnevezés, ami halra, sólyomra utal. Más nézetek szerint a község neve csuklót, kockát, csalétket jelentett. Az idelátogató turista ne várjon itt különleges mûemlékeket és más látványosságokat. Egészében a község belsô magvának hangulata ragadja meg. A községháza neoromantikus mini-kastélya, a Mûvelôdési Ház neoklasszicizáló tömbje, az általános iskola környéke s a közelmúltban felépült evangélikus templom mind-mind egyedi hangulatott hordoz. Hogy mitôl ôrizhette meg a község eredeti jellegét, arra egy helyen kaphat szemléletes választ az érdeklôdô turista: az Általános Iskola helytörténeti szobájában.