Jász - Nagykun - Szolnok megye déli csücskében, a Hármas-Körös bal partján terül el.

A folyóközeli árvízmentes peremen, hátságokon már az újkõkorban (ie. 4300-2400) emberi települések voltak, amelyek az u. "Köröskultúrához" tartoztak. Igazi ritkaságul szolgál és Közép-Kelet Éurópában egyedülinek számít a "szentély" elnevezésû lelet. 7000 éves a neolitikum vallásos szertartásainak termékenységi varázslatainak eszköze. Továbbá "szentesi Vénusz" Gyulán található öcsödi vízmeregetõ edény. Birkát ábrázoló agyagplasztika. Öcsöd Kovácshalomnál nagyszabású komplex feltárás, kiemelkedõ fontosságú neolotikus leletekkel.
A római kor is képviselve van Trajan császár idejébõl való római pénzzel. Legutóbbi idõben értékes kelta emlékekre találtak.
Öcsöd területén öt középkori falu osztozott:
- Öcsöd: Igen régi község. 1217 a Váradi Regestrum a tûz és forróvíz ítéleteirõl már említést
  tesz.
- Bábocka: Elsõ írásos emléke 1138-bõl, dömösi prépoztság adománylevelében található.
- Tatárszállás: A monda szerint 1241 után a visszavonuló tatárcsapattól lemaradó katonák a
  Körös jobb partján települtek le.
- Fehéregyháza: 1297-tõl fordul elõ oklevelekben. A XV. századtól mezõvárosi rangja volt.
- Veresegyház: Neve 1453-tól olvasható.
A történelem viharai alatt Öcsöd és a környezõ falvak elõször a gyulai várnak szolgál. 1575 körül Ungnok Kristóf ergi várkormányzó Bornemissza Jánosnak ajándékozta.
1612-ben a Rédey család kapta. 1620-33 között falut alapítottak.
Az öcsödiek sok megpróbáltatásaon mentek keresztül. 1714-ben az elmenekült és visszatérõ öcsödiek elmentek Szegedre s a kincstári jószágigazgatótól Cornet Józseftõl kértek és kaptak engedélyt régi falujuk megszállására.
Községünk lakosságát Bocskai hajdúi szaporították. A telepesek Érkeserû és Váncsod községekbõl kerültek Öcsödre. Ma így monjduk: Felmegyek Vancsodra, lemegyek Keserûbe.
Mezõvárosi rangot kap. 1745-ben megváltották az öcsödiek magukat.

Híres az állattenyésztése. Búzáját a bécsi tõzsdén külön jegyezték.
Ma is megállják a helyüket az öcsödi emberek.
4200 lakos él községünkben.

Enyedi Antalné
 néprajzos

Öcsöd kultúrája
Öcsöd turizmusa