AZ ÚJRATELEPÜLÉS ELÕZMÉNYEI, A MEZÕVÁROSSÁ ALAKULÁS
 
1. A szarvasi vár ábrázolása XVII. századi metszeten. - A metszet kõbõl épült várat ábrázol, amely magas tornyokkal, kupolákkal, bástyákkal és falakkal rendelkezett. A történelmi adatok szerint ilyen vár  Szarvason sohasem létezett. A török korban, 1570 körül épült vár földbõl volt, s a mai evang. ótemplom helyén állt. Az idõk során többször leégett és újra épült. A török helyõrségnek Szarvasról történt végleges kivonulása (1685) után a földvár elpusztult. - A metszet elsõ ízben Hellebranth János: Szarvas városáról (Pest, 1822) c. munkájában jelent meg.